Home » VỤ ÁN TRANH CHẤP THUÊ NHÀ GIỮA BÀ N.T.L VÀ CÔNG TY A.H

VỤ ÁN TRANH CHẤP THUÊ NHÀ GIỮA BÀ N.T.L VÀ CÔNG TY A.H

Cần làm gì khi khách thuê tự ý sửa nhà và bỏ trốn chủ nhà, đặc biệt đó là người nước ngoai. Những thiệt hại mà chủ nhà phải gánh chịu thì làm sao để khắc phục. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn cho khách hàng bảo vệ tốt nhất cho trường hợp này.

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Bà N.T.L và công ty A.H có ký hợp đồng thuê nhà 3 năm. Sau khi thuê nhà 1 năm thì công ty A.H có sửa chữa sáp nhập phòng và sửa mái nhà, tuy nhiên việc sửa này chưa thông qua bà L. Sau khi sự việc phát hiện thì bà L yêu cầu công ty A.H đặt cọc nhiều hơn để đảm bảo khôi phục lại hiện trạng sau khi thuê xong. Công ty A.H đã cắt đứt liên hệ, không thông báo và cũng không tiếp tục thuê. Căn nhà đang thi công thì bị bỏ dang dở. Chủ sở hữu công ty A.H là người nước ngoài.

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Bà L đã đến nhờ luật sư Nguyễn Duy Anh để giải quyết các vấn đề sau:

  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng để sửa chữa và cho người khác thuê
  • Đòi tiền nhà nợ và chi phí khôi phục lại nhà
  • Yêu cầu bồi thường thiệt hại

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Căn cứ vào hợp đông thuê và Luật dân sự thì sai phạm của bên thuê đã rõ ràng với hai lỗi sau:

– Không thanh toán tiền nhà đúng hạn

– Tự ý sửa chữa nhà mà chưa có sự đồng ý của bên cho thuê

Sau khi nghiên cứu tư cách pháp lý của công t A.H, nhận thấy công ty này đã ngưng hoạt động và ông A (chủ sở hữu công ty) chưa hoàn tất góp vốn. Công ty A.H chỉ như “công ty ma”, không có tài sản, không có nhân viên.

Trong vụ án này, nếu tiến hành khởi kiện và thắng kiện thì cũng rất khó thi hành án.

Nhận thấy chìa khóa để giải quyết sớm vụ án chính là nhân thân của ông A. Sau khi kiểm tra thì phát hiện ông A hiện vẫn chưa đi khỏi Việt Nam. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn bà L khởi kiện và áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm người đại diện pháp luật xuất cảnh.

Quy định về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm xuất cảnh được thể hiện ở bộ luật tố tụng dân sự

Điều 128. Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ

Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ được áp dụng nếu có căn cứ cho thấy việc giải quyết vụ án có liên quan đến nghĩa vụ của họ đối với Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác và việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc để bảo đảm việc thi hành án.

Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn cho bà L chứng minh cho thẩm phán các tình tiết công ty ngưng hoạt động, chủ sở hữu chưa góp vốn. Từ đó yêu cầu thẩm phán ra quyết định cấm xuất cảnh đối với chủ sở hữu công ty A.H để đảm bảo thi hành án.

Vụ án đã kết thúc nhanh chóng sau khi thẩm phán áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho chủ nhà.