Home » VỤ ÁN TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC CỦA ÔNG T.V.T

VỤ ÁN TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC CỦA ÔNG T.V.T

Ngày đăng

20 Tháng Tám, 2021

Quyền bảo lãnh tại ngoại cho bị can, bị cáo đã được quy định trong luật, làm thế nào để vận dụng điều luật trên và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị can, bị cáo. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn bảo lãnh tại ngoại thành công cho khách hàng bị tạm giam.

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Ngày 2.1, ông T.V.T bị công an tỉnh B.L bắt giam và bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc. Ngày 3.1, người nhà ông T đã đến gặp luật sư Nguyễn Duy Anh để nhờ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho bị can trong thời gian điều tra.

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Là luật sư của bị can trong thời gian điều tra, luật sư Nguyễn Duy Anh sẽ giải quyết các vấn đề sau:

 • Tham gia các buổi hỏi cung để nắm bắt tình hình bị can (sức khỏe, tinh thần), nắm bắt nội dung vụ án thông qua lời khai của bị can và câu hỏi Điều tra viên
 • Tư vấn các thủ tục để bảo lãnh bị can tại ngoại
 • Tìm các chứng cứ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị can

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Việc bảo lãnh cho bị can về nhà được quy định chi tiết tại Điều 121 của Bộ luật tố tụng hình sự

Điều 121 Bảo lĩnh

 1. Bảo lĩnh là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân của bị can, bị cáo, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án có thể quyết định cho họ được bảo lĩnh.
 2. Cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình. Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 02 người. Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.

Trong giấy cam đoan, cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh phải cam đoan không để bị can, bị cáo vi phạm các nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều này. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh được thông báo về những tình tiết của vụ án liên quan đến việc nhận bảo lĩnh.

 1. Bị can, bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:
 2. a) Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;
 3. b) Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
 4. c) Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.

 1. Những người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này, Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền ra quyết định bảo lĩnh. Quyết định của những người quy định tại điểm a khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành.
 2. Thời hạn bảo lĩnh không được quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của Bộ luật này. Thời hạn bảo lĩnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù.
 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh để bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị phạt tiền theo quy định của pháp luật.

Theo đó, luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn cho người nhà của ông T cần chuẩn bị hồ sơ của hai người thân thích (ba, mẹ, anh, chị, con) có nghề nghiệp ổn định, nơi cư trú ở địa phương. Hồ sơ bao gồm Đơn bảo lãnh có xác nhận của chính quyền địa phương, các bản sao  hộ khẩu, sao y CMND, sao y hợp đồng lao động. Và thời gian giải quyết cho bảo lãnh thông thường là 5 ngày làm việc (luật không quy định). Luật cho phép cơ quan điều tra được quyết định cho phép bảo lãnh nếu không ảnh hưởng đến quá trình điều tra của vụ án.

Sau khi được bảo lãnh thì ông T cần phải nghiêm chỉnh chấp hành các lệnh triệu tập để phối hợp điều tra.

Tuy nhiên, quá trình nộp hồ sơ xin bảo lãnh thì cơ quan điều tra tỉnh B.L đã không trả lời trong suốt 2 tuần nộp. Luật sư Nguyễn Duy Anh nhận thấy việc không trả lời bằng văn bản cho người dân là vi phạm về quyền của người bảo lãnh đã được quy định tại Luật tố tụng dân sự.  Do đó, luật sư Nguyễn Duy Anh đã làm đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra và Viện kiểm sát cùng cấp. Tuy nhiên việc khiếu nại cũng không có được một câu trả lời rõ ràng.

Với sự hiểu biết rõ về mối quan hệ lãnh đạo, giám sát của hệ thống Đảng cộng sản Việt am với nhà nước. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tiến hành tác động đến Ban nội chính tỉnh, là cơ quan giám sát hoạt động tư pháp của Đảng, và vì tất cả các Điều tra viên, Kiểm sát viên, thẩm phán đều là Đảng viên nên sẽ luôn chịu sự giám sát, trách nhiệm giải trình với Đảng trong quá trình công tác.

Sau khi tác động đến Ban nội chính thì khúc mắc đã được gỡ, vụ án cũng được Ban nội chính đưa vào việc cần báo cáo của cơ quan điều tra, đảm bảo quá trình điều tra được diễn ra minh bạch và đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng cho bị can.

Kết quả vụ án: Đình chỉ khởi tố bị can.