Home » Tuyển dụng

Tuyển dụng

BẠN LÀ MẢNH GHÉP CÒN THIẾU CỦA CHÚNG TÔI

HÃY GIA NHẬP LUẬT A+ NGAY BÂY GIỜ!

Khối luật sư

Tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý cho khách hàng với vai trò là Luật sư
Phụ tá cho Luật sư và Assistant
Trợ lý chính cho luật sư trong các vụ việc của công ty, rèn luyện để trở thành luật sư chính của Luật A+
Tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý cho khách hàng với vai trò là Luật sư

Khối văn phòng

Đem sự tử tế ân cần của Luật A+ đến với khách hàng vô vị lợi
Quảng bá những giá trị của Luật A+ đến với công chúng
Lập kế hoạch và thực thi chính sách tài chính cho công ty, thực hiện các thủ tục thuế của Luật A+ với cơ quan nhà nước.
Chào đón khách hàng đến với Luật A+