TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP

Các vấn đề pháp lý phát sinh cho doanh nghiệp diễn ra hàng ngày bao gồm: lao động, hợp đồng, thuế, tranh chấp, các loại giấy phép, sở hữu trí tuệ… Bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp là nên thuê một luật sư pháp chế hay thuê một công ty luật tư vấn thường xuyên? Với phương án thuê công ty luật tư vấn thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết đa dạng các vấn đề pháp lý phát sinh hơn là thuê một luật sư, thiệt hại trong trường hợp lỗi do tư vấn pháp lý thì cũng được bảo hiểm bồi thường nếu sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên của công ty (công ty luật mua bảo hiểm nghề nghiệp), còn thiệt hại do luật sư pháp chế tư vấn sai thì doanh nghiệp sẽ tự chịu và xử lý theo luật lao động.

Luật sư A+ cung cấp cho bạn dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp bao gồm:

  • Mô tả và giải thích quy định pháp luật cho vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải.
  • Nêu ra các tình huống tương tự đã xử lý thành công trên thực tế.
  • Đưa giải pháp hoặc tư vấn cho vấn đề pháp lý nhằm giải quyết vụ việc doanh nghiệp đang vướng mắc.

Luật A+ với đội ngũ Luật sư có kinh nghiệm nhiều năm ở tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp nên với mỗi vấn đề pháp lý phát sinh có thể nhìn thấy bao quát cho những vấn đề khác từ đó khi giải quyết một vấn đề phát sinh thì luôn giải quyết mang tính tổng thể và toàn vẹn, hiểu rõ mong muốn của doanh nghiệp và biết làm thế nào để đạt được các giá trị bền vững cho khách hàng.

Hãy liên hệ ngay chúng tôi để nhận được sự an tâm pháp lý ngay từ ban đầu.

Luật A+ cung cấp tư vấn thường xuyên tất cả các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp phải xử lý bao gồm:

– Các vấn đề về giấy phép kinh doanh;

– Lao động;

– Hợp đồng của công ty với bên khác;

– Sở hữu trí tuệ;

– Giải quyết tranh chấp;

– Cập nhật văn bản kiến thức pháp lý mới đối với ngành doanh nghiệp đang hoạt động;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác của doanh nghiệp.

Các luật sư trong lĩnh vực TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP