THƯƠNG MẠI

“Phi thương bất phú” đó là đúc kết từ ngàn xưa, ngành phân phối, bán sỉ, bán lẻ là nhóm ngành mang lại những giá trị gia tăng cho hàng hóa, giúp hàng hóa giao thương một cách nhanh chóng. Việt Nam đã gia nhập hơn 16 hiệp định thương mại, hoạt động phân phối hàng hóa càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên việc mua bán của doanh nghiệp, người dân Việt Nam còn mang nặng những thói quen truyền thống, dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý khi tiến hành giao thương, đặc biệt là các giao dịch quốc tế.

Luật sư A+ với nhiều kinh nghiệm lĩnh vực thương mại trong nước và quốc tế, am hiểu các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên để có thể áp dụng thực chất vào các giao thương với quốc tế. Từ đó đem lại giá trị từ việc giảm thiểu thấp nhất các rủi ro, tranh chấp khi tiến hành giao dịch.

Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho lĩnh vực thương mại:

  • Tư vấn pháp luật thương mại;
  • Soạn thảo hợp đồng thương mại và tham gia đàm phán hợp đồng;
  • Đại diện ủy quyền thực hiện công việc thay cho khách hàng;
  • Đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại;
  • Luật sư bảo vệ tại tòa án, trọng tài thương mại vụ án tranh chấp thương mại.

Các luật sư trong lĩnh vực THƯƠNG MẠI