Home » THÀNH LẬP DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN L.T TẠI VIỆT NAM

THÀNH LẬP DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN L.T TẠI VIỆT NAM

Việt Nam chưa cam kết mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản tại Việt Nam, đặc biệt là quốc gia không nằm trong bất cứ Hiệp định hoặc tổ chức thương mại quốc tế nào. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn thành công cho nhà đầu tư trong việc lập dự án bất động sản tại Việt Nam.

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Tp đoàn L.T thuc bán đo Scandinavia mun đu tư d án kinh doanh bt đng sn ti H Chí Minh. Tp đoàn L.T đã liên h lut sư Nguyễn Duy Anh đ nh tư vn các vn đ pháp lý đ xin chp thun d án ca mình

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Đi vi mt d án đu tư nước ngoài thì s phát sinh các vn đ pháp lý cn gii quyết như sau:

 • Quc tch ca doanh nghip đó có nm trong các hip đnh đu tư ca Vit Nam vi quc gia đó?
 • Ngành ngh nhà đu tư kinh doanh có b cm hoc hn chế
 • Làm cách nào đ chuyn tin đâu tư và rút vn an toàn?

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Sau khi lut sư Nguyễn Duy Anh tiếp nhn v vic đã kim tra tư cách pháp lý ca tp đoàn L.T. Theo các hip đnh mà Vit Nam đã ký kết thì Bán đo Scandinavia chưa là thành viên hoc ký hip đnh song phương vi Vit Nam.

Đ được hưởng quyn đu tư do Vit Nam đã cam kết vi các quc gia là thành viên ca t chc thương mi hoc các quc gia mà Vit Nam có hip đnh song phương vi Vit Nam thì quc tch nhà đu tư phi là các quc gia đó.

Lut sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn cho tp đoàn L.T khc phc yếu đim v quc tch bng cách lp mt công ty con Singapore hoc HongKong, đó là nhng nơi không hn chế v đu tư nước ngoài mà quc gia nào cũng có th lp công ty con đó. Tp đoàn L.T đã chn Singapore đ lp công ty con và ly công ty con này đ xin d án Vit Nam.

Quy đnh v phm vi đu tư ngành bt đng sn ti Vit Nam được pháp lut Vit Nam quy đnh c th ti Điu Điu 11 Lut Kinh doanh bt đng sn, theo đó nhà đu tư nước ngoài được thc hin các d án Thuê nhà, công trình xây dng đ cho thuê li; Đi vi đt được Nhà nước công nhn quyn s dng đt thì được đu tư xây dng nhà, công trình xây dng đ bán, cho thuê, cho thuê mua; Nhn chuyn nhượng toàn b hoc mt phn d án bt đng sn ca ch đu tư đ xây dng nhà, công trình xây dng đ bán, cho thuê, cho thuê mua;

Điu 11. Phm vi kinh doanh bt đng sn ca t chc, cá nhân trong nước, người Vit Nam đnh cư nước ngoài, doanh nghip có vn đu tư nước ngoài

 1. T chc, cá nhân trong nước được kinh doanh bt đng sn dưới các hình thc sau đây:
 2. a) Mua nhà, công trình xây dng đ bán, cho thuê, cho thuê mua;
 3. b) Thuê nhà, công trình xây dng đ cho thuê li;
 4. c) Đi vi đt được Nhà nước giao thì được đu tư xây dng nhà đ bán, cho thuê, cho thuê mua; chuyn nhượng quyn s dng đt dưới hình thc phân lô, bán nn theo quy đnh ca pháp lut v đt đai; đu tư xây dng h tng k thut nghĩa trang, nghĩa đa đ chuyn nhượng quyn s dng đt gn vi h tng k thut đó;
 5. d) Đi vi đt được Nhà nước cho thuê thì được đu tư xây dng nhà đ cho thuê; đu tư xây dng nhà, công trình xây dng không phi là nhà đ bán, cho thuê, cho thuê mua;

đ) Đi vi đt được Nhà nước công nhn quyn s dng đt thì đượđu tư xây dng nhà, công trình xây dng đ bán, cho thuê, cho thuê mua;

 1. e) Đi vi đt nhn chuyn nhượng ca t chc, h gia đình, cá nhân thì được đu tư xây dng nhà, công trình xây dng đ bán, cho thuê, cho thuê mua;
 2. g) Đi vi đt thuê ca t chc, h gia đình, cá nhân thì được đu tư xây dng nhà, công trình xây dng đ cho thuê theo đúng mc đích s dng đt;
 3. h) Nhn chuyn nhượng toàn b hoc mt phn d án bt đng sn ca ch đu tư đ xây dng nhà, công trình xây dng đ bán, cho thuê, cho thuê mua;
 4. i) Nhn chuyn nhượng, thuê quyn s dng đt ca t chc, h gia đình, cá nhân đ đu tư xây dng h tng k thut đ chuyn nhượng, cho thuê đt đã có h tng k thut đó.
 5. Người Vit Nam đnh cư nước ngoài được kinh doanh bt đng sn dưới các hình thc sau đây:
 6. a) Các hình thc quy đnh ti các đim b, d, g và h khon 1 Điu này;
 7. b) Đi vi đt được Nhà nước giao thì được đu tư xây dng nhà đ bán, cho thuê, cho thuê mua;
 8. c) Đi vi đt thuê, đt nhn chuyn nhượng trong khu công nghip, cm công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao, khu kinh tế thì được đu tư xây dng nhà, công trình xây dng đ kinh doanh theo đúng mc đích s dng đ
 9. Doanh nghip có vn đu tư nước ngoài được kinh doanh bt đng sn dưới các hình thc sau đây:
 10. a) Các hình thc quy đnh ti các đim b, d, h khon 1 và đim b khon 2 Điu này;
 11. b) Đi vi đt thuê trong khu công nghip, cm công nghip, khu chế xut, khu công ngh cao, khu kinh tế thì được đu tư xây dng nhà, công trình xây dng đ kinh doanh theo đúng mc đích s dng đất.

Dựa vào quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản của Việt Nam, luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn cho tập đoàn L.T xin giấy phép kinh doanh bất động sản ở Việt Nam với 3 lĩnh vực đã được Luật cho phép.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì nhà đầu tư được phép chuyển tiền về Việt Nam theo số vốn đã đăng ký. Trường hợp rút vốn về chỉ áp dụng sau hai năm và công ty đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ tại Việt Nam.

Điều 87. Tăng, giảm vốn điều lệ

 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyếtđịnh hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.
 2. Trường hợp tăng vốn điềulệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Việc tổ chức quản lý công ty được thực hiện như sau:
 3. a) Trường hợp tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;
 4. b) Trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì công ty thực hiện theo quy định tại Điều 202 của Luật này.
 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:
 6. a) Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;
 7. b) Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 75 của Luật này.

Tập đoàn L.T mong muốn được rút vốn về trước 2 năm trong trường hợp môi trường đầu tư có những rủi ro không thể lường trước. Với yêu cầu này thì luật sư Nguyễn Duy Anh cũng đã tư vấn cho nhà đầu tư góp vốn theo hình thức công ty mẹ cho công ty con vay với thời hạn 2 năm và được nhận lại vốn bất cứ lúc nào.

Call Now

Call Now