Home » TẬP ĐOÀN M.S MUA LẠI CÔNG TY L.N

TẬP ĐOÀN M.S MUA LẠI CÔNG TY L.N

Công ty nước ngoài muốn thâm nhập thị trường kinh doanh thiết bị y tế tại Việt Nam thông qua giao dịch M&A, tuy nhiên công ty định mua lại có nhiều sai phạm liên quan đến tài chính và có thể bị truy cứu hình sự. Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn khách hàng giải pháp để có thể đạt được mục đích mà không chịu rủi ro về sai phạm của bên bán trong tương lai.

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Công ty TNHH L.N (sau đây gọi tắt là Công ty L.N) là đơn vị kinh doanh thiết bị y tế đã có thị phần ổn định tại Việt Nam hơn 10 năm. Công ty M.S GROUP (sau đây gọi tắt là Tập đoàn M.S) là tập đoàn nước ngoài muốn thâm nhập thị trường tại Việt Nam và muốn mua lại công ty L.N.

Tập đoàn M.S muốn mua lại công ty L.N nhưng không muốn bị dính líu các vấn đề pháp lý của công ty L.N liên quan đến các hoạt động trước đó. Sau khi kiểm toán công ty L.N thì phát hiện có nhiều giao dịch đáng ngờ giữa công ty L.N với các bệnh viện và công nhà nước. Vì thế, tập đoàn M.S tìm đến Luật sư A+ để nhờ tư vấn giải pháp trong giao dịch M&A này.

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Làm cách nào để tập đoàn M.S mua lại công ty L.N mà không phải chịu các trách nhiệm pháp lý, kể cả liên lụy về thương hiệu đối với các giao dịch sai phạm trước đó.

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Sau khi Luật sư Nguyễn Duy Anh tiếp nhận vụ việc đã tiến hành kiểm tra hồ sơ kiểm toán và làm các cuộc phỏng vấn với chủ sở hữu công ty L.N. Việc tiến hành điều tra và làm rõ các giao dịch không rõ ràng của Công ty L.N là quan trọng để đánh giá mức độ rủi ro và ảnh hưởng tiêu cực của các giao dịch này trong tương lai.

Kết quả điều tra của Luật sư Nguyễn Duy Anh là các chủ sở hữu công ty L.N thừa nhận đã hối lộ quan chức bệnh viện và quan chức nhà nước để trúng thầu dự án trước đó. Việc này là vi phạm vào Bộ quy tắc liêm chính của tập đoàn M.S

Tuy nhiên với tài sản vô hình là danh sách khách hàng, danh sách đơn vị phân phối, hệ thống nhân viên đã vận hành hơn 10 năm nay thì đó là một tài sản vô cùng cần thiết cho dự án kinh doanh tập đoàn M.S tại Việt Nam.

Do đó, Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn tập đoàn M.S không mua lại công ty nhưng mua lại các hợp đồng đang thực hiện của công ty L.N (nhận chuyển giao), mua lại thông tin của các bên mua/bán trong danh sách khách hàng của L.N (với sự giới thiệu và chuyển giao có thông báo đến các chủ thể này về sự tiếp quản lại thị trường của tập đoàn M.S), nhận chuyển giao lao động (công ty L.N chấm dứt hợp đồng vói nhân viên để tập đoàn M.S ký mới theo nội dung các hợp đồng lao động trước đó giữa nhân viên và công ty L.N). Và điều quan trọng nhất là buộc chủ sở hữu của công ty L.N tiếp tục là quản lý đối với tập đoàn M.S thị trường ở VN 3 năm để chuyển giao các tài sản vô hình.

Vụ mua bán doanh nghiệp được chuyển sang mua bán tài sản vô hình và thuê lại lao động từ công ty L.N. Vụ việc đã diễn ra thành công theo yêu cầu ban đầu cho các bên, tập đoàn M.S không phải chịu các trách nhiệm pháp lý liên quan đến công ty L.N và vẫn tiếp quản được thị trường của công ty L.N tại Việt Nam.

Call Now

Call Now