SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày nay các doanh nghiệp đã phải chú ý đến một tài sản vô hình bên cạnh máy móc, đất đai và những tài sản hữu hình khác, đó là nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích. Còn cá nhân thì chú ý đến các tác phẩm thơ, ca, kịch bản phim, hay thậm chí mã code của phần mềm. Việc bảo hộ để không bị ăn cắp, xâm phạm quyền sử dụng, sở hữu những tài sản trí tuệ là một nhu cầu cấp thiết của chủ thể sở hữu chúng. Sau khi đã được bảo hộ thì thực thi quyền của chủ sở hữu đối với bên thứ ba xâm phạm như thế nào, cũng là một vấn đề pháp lý nổi cộm trong thời điểm hiện tại.

Luật sư A+ với kiến thức chuyên môn vững, kinh nghiệm và sự am hiểu cách phối hợp giữa cơ quan hành chính cũng như tòa án sẽ đảm bảo thành công cho các vụ việc pháp lý liên quan đến tài sản sở hữu trí tuệ.

Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho lĩnh vực Sở hữu trí tuệ:

– Tư vấn pháp lý về pháp luật sở hữu trí tuệ;

– Đại diện ủy quyền thực hiện các thủ tục về sở hữu trí tuệ;

– Soạn thảo các thỏa thuận văn bản liên quan đến các giao dịch về tài sản sở hữu trí tuệ;

– Đàm phán giải quyết tranh chấp về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

– Luật sư bảo vệ tại tòa án các vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ.

Các luật sư trong lĩnh vực SỞ HỮU TRÍ TUỆ