Home » SỞ HỮU TRÍ TUỆ – TRANH CHẤP NHÃN HIỆU CÔNG TY N.P VÀ A.Z

SỞ HỮU TRÍ TUỆ – TRANH CHẤP NHÃN HIỆU CÔNG TY N.P VÀ A.Z

Làm gì khi nhãn hiệu của mình bị đơn vị khác sử dụng và thu lợi trái phép. Luật sư Phùng Thị Huyền và Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vấn khách hàng bảo vệ thành công quyền sử dụng độc quyền nhãn hiệu và nhận bồi thường thiệt hại do bên vi phạm đã sử dụng trái phép nhãn hiệu.

[NỘI DUNG CHÍNH CỦA VỤ VIỆC]

Công ty N.P đã đăng ký nhãn hiu AZN cho dòng sn phm mình sn xut. Công ty A.Z cũng đăng ký nhãn hiu AZAN cho dòng sn phm ging công ty Đ.P. C hai nhãn hiu ca hai công ty đã được Cc SHTT cp văn bng bo h.

Tranh chp phát sinh khi công ty AZ s dng nhãn hiu AZAN vi mt vài ha tiết trùng vi nhãn hiu AZN.

Công ty N.P đã gp lut sư Phùng Thị Huyền và Luật sư Nguyễn Duy Anh đ ngh x lý vi phm nhãn hiu ca công ty A.Z

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Công ty N.P đã đến nh lut sư Phùng Thị Huyền và Luật sư Nguyễn Duy Anh đ gii quyết các vn đ sau:

  • Công ty A.Z có xâm phm nhãn hiu ca công ty N.P hay không?
  • Các bước tiến hành khi kin ti Tòa như thế nào?

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Vic xác đnh hành vi xâm phm quyn s hu công nghip thuc lĩnh vc chuyên môn cn phi thm đnh. Nhn được yêu cu ca công ty N.P thì lut sư cũng chưa có cơ s khng đnh công ty A.Z có vi phm v vic xâm phm quyn ca công ty Đ.P đi vi nhãn hiu đã được bo h.

Chính vì thế, lut sư Phùng Thị Huyền và Luật sư Nguyễn Duy Anh đã tư vn và đi din y quyn công ty N.P làm vic vi Vin khoa hc S hu Trí Tu (sau đây gi tt là VSHTT) đ tiến hành giám đnh theo thm quyn được Lut tha nhn ti Điu 201 Lut SHTT và Ngh đnh 119/2010/ND-CP.

Sau khi có kết qu thm đnh ca VSHTT xác đnh công ty A.Z có du hiu gây xâm phm SHTT khi s dng nhãn hiu AZAN có các ký hiu không được bo h gây nhm ln vi nhãn hiu AZN đã được Cc SHTT bo h cho công ty N.P. Lut sư Phùng Thị Huyền và Luật sư Nguyễn Duy Anh tư vn công ty Đ.P tiến hành các bước sau đ khi kin ti Tòa.

Th nht, cn thu thp toàn b hành vi vi phm ca công ty A.Z trên 64 tnh thành đ làm căn c Tòa xác đnh vi phm và thit hi

Th hai, tiến hành kim toán đ xác đnh doanh thu b mt đi vi các khu vc gim doanh s có liên quan đến vic công ty A.Z cnh tranh.

V án sau đó đã được tòa án th lý và chp nhn yêu cu khi kin ca công ty N.P, yêu cu công ty A.Z chm dt hành vi vi phm, thu hi hàng hóa đã lưu thông có vi phm và bi thường thit hi cho công ty N.P.

Call Now

Call Now