PHÁ SẢN

Để chấm dứt một công ty, một pháp nhân khi mất khả năng thanh toán các khoản nợ thì phá sản là một cách giải thoát cho doanh nghiệp ấy, nó được xem như một “cái chết êm ái” cho doanh nghiệp không có khả năng hoạt động được nữa. Ngoài ra, đây cũng là một cách để đòi công nợ một cách hiệu quả đối với các con nợ “chai lỳ” trong việc thanh toán công nợ.

Luật sư A+ hiểu được cách sử dụng công cụ phá sản này phù hợp với các tình huống của khách hàng để đem lại kết quả như ý.

Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho lĩnh vực phá sản:

  • Tư vấn pháp luật về phá sản;
  • Giải quyết tranh chấp công nợ bằng luật phá sản;
  • Đại diện ủy quyền thực hiện thủ tục phá sản tại Tòa án.

Các luật sư trong lĩnh vực PHÁ SẢN