MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Nhu cầu mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) ngày càng trở nên lớn hơn khi có sự gia nhập thị trường của các doanh nghiệp quốc tế. Cả bên mua và bên bán đều muốn giao dịch được diễn ra hợp pháp, các quy định về tài chính, thuế, lao động đều tuân thủ chặt chẽ nhằm đảm bảo cho một kết quả sau M&A bền vững.
Luât sư A+ hiểu rõ nhu cầu khách hàng, và với kinh nghiệm đã thực hiện thành công những vụ M&A phức tạp, cộng với sự am hiểu sâu sắc về thị trường tại Việt Nam, cam kết mang lại cho khách hàng sự an tâm về mặt pháp lý cho các giao dịch này.
Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho các vụ Mua bán Sáp nhập doanh nghiệp:

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch mua bán sáp nhập doanh nghiệp;
  • Soạn thảo các văn bản thỏa thuận cho giao dịch M&A;
  • Đại diện ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính.

Các luật sư trong lĩnh vực MUA BÁN SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP