HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Pháp luật về hôn nhân gia đình luôn là mối quan tâm của các cặp đôi khi bắt đầu hướng đến một mối quan hệ vợ chồng. Những vấn đề tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, chăm sóc con cái được pháp luật quy định chặt chẽ nhằm định hướng hành vi cho các thành viên trong xã hội. Các vấn đề pháp lý không chỉ đơn giản trong phạm vi một gia đình mà còn liên quan đến doanh nghiệp và các tổ chức khác nếu vợ/chồng nắm cổ phần, vốn góp.

Tìm đến Luật sư A+ trong các vụ việc hôn nhân gia đình để nhận được sự tư vấn tổng thể và những giải pháp để giúp các bên đều đạt được các mục tiêu hướng đến và công bằng cho tất cả các bên có liên quan.

Luật sư A+ với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn và giải quyết tranh chấp những vụ án hôn nhân gia đình, ngoài ra với hiểu biết sâu sắc các lĩnh vực liên quan như sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, bất động sản. sẽ giúp khách hàng có được giải pháp tổng thể cho vấn đề pháp lý về hôn nhân- gia đình phát sinh.

Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho lĩnh vực hôn nhân gia đình:

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý (hợp đồng tiền hôn nhân, chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân, tài sản chung vợ chồng, thỏa thuận ly hôn…)
  • Soạn thảo các thỏa thuận về hôn nhân gia đình;
  • Luật sư bảo vệ tại Tòa án vụ án hôn nhân gia đình.

Các luật sư trong lĩnh vực HÔN NHÂN GIA ĐÌNH