GIÁO DỤC

Giáo dục là quốc sách của Việt Nam, kinh doanh ngành giáo dục được ưu tiên phát triển, tuy nhiên phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và nội dung giảng dạy. Doanh nghiệp kinh doanh mảng giáo dục sẽ phải quan tâm nhiều hơn cả các lĩnh vực sở hữu trí tuệ vì sản phẩm giáo dục là một sản phẩm vô hình. Để vận hành một cơ sở giáo dục sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề pháp lý chứ không chỉ liên quan đến chuyên ngành giáo dục.

Luât sư A+ cho khách hàng một bức tranh toàn cảnh trong suốt quá trình hoạt động lĩnh vực giáo dục của khách hàng, với kinh nghiệm thực tiễn cùng kiến thức chuyên sâu các lĩnh vực, Luật sư A+ còn giúp khách hàng có chiến lược dài hạn đối với các dự án về giáo dục của mình.

Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho lĩnh vực giáo dục:

  • Tư vấn pháp luật về giáo dục;
  • Đại diện ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến các giấy phép về giáo dục;
  • Luật sư bảo vệ tại Tòa án các vụ án về giáo dục.

Các luật sư trong lĩnh vực GIÁO DỤC