DÂN SỰ

Giao dịch dân sự là các giao dịch hàng ngày trong cuộc sống liên quan đến tài sản và nhân thân, từ vay mượn, mua bán, thừa kế, ủy quyền, hôn nhân gia đình…
Thực hiện các giao dịch này nhiều khi phụ thuộc vào thói quen, tập quán. Người dân vẫn chưa quen với việc lập hợp đồng, văn bản cam kết hoặc chỉ dùng những bản mẫu tải trên mạng nhưng không hiểu rõ bản chất của các thoả thuận dẫn đến phát sinh tranh chấp không biết phải xử lý thế nào để hợp tình hợp lý cho cả đôi bên.
Nhằm giúp các giao dịch đạt được giá trị các bên mong muốn cho dù giao dịch nhỏ nhất. Luật sư A+ với kinh nghiệm và hiểu được các quy luật, giá trị của cuộc sống sẽ hỗ trợ khách hàng đạt được điều mình mong muốn bền vững cho tất cả các bên.
Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho lĩnh vực dân sự:

  • Tư vấn pháp luật dân sự;
  • Soạn thảo các văn bản thỏa thuận dân sự;
  • Đại diện ủy quyền thực hiện công việc thay cho khách hàng;
  • Đàm phán giải quyết tranh chấp dân sự;
  • Luật sư bảo vệ tại tòa án tranh chấp dân sự.

Các luật sư trong lĩnh vực DÂN SỰ