ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC PHÁP LÝ

Khách hàng đang cần Luật sư đại diện thực hiện các thủ tục hành chính các lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp, dân sự hoặc cần Luật sư đại diện ủy quyền để đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác.

Luật A+ có đội ngũ Luật sư nhiều kinh nghiệm, nắm vững chuyên môn và cách vận hành pháp lý của cơ quan nhà nước Việt Nam, và quy luật của sự phát triển bền vững các mối quan hệ. Chúng tôi mang đến kiến thức luật chính xác, giải pháp cho các vấn đề pháp lý của bạn, đồng thời cung cấp dịch vụ trung thực, tận tâm cho khách hàng với một chi phí hợp lý.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được sự an tâm pháp lý.

Luật sư A+ cung cấp dịch vụ ủy quyền thực hiện công việc pháp lý bao gồm:

  • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến điều kiện, hồ sơ hoặc các vấn đề pháp lý khác của vụ việc;
  • Tư vấn các phương án tiến hành;
  • Soạn các văn bản có liên quan để thực hiện công việc được ủy quyền;
  • Đại diện ủy quyền đàm phán đối tác, nộp hồ sơ, giải trình và nhận kết quả với cơ quan nhà nước.

Các luật sư trong lĩnh vực ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC PHÁP LÝ