Home » VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI GIỮA H.T.H VÀ H.T.T

VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI GIỮA H.T.H VÀ H.T.T

[NỘI DUNG CHÍNH VỤ VIỆC]

Năm 1998, ông H.T.H được cấp quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất là của cha mẹ để lại. Năm 2014, chị ruột ông H là bà H.T.T, hiện đang định cư ở Mỹ trở về Việt Nam và khởi kiện đòi lại quyền sử dụng đất. Bà T có ủy quyền cho ông B đại diện ủy quyền tham gia tố tụng, còn bà T trở lại Mỹ. Vụ tranh chấp đất đai này đã được Tòa thụ lý. Trong quá trình tố tụng thì bà T chết bên Mỹ. Ông H chỉ cung cấp lời khai cho Tòa và không thể cung cấp các chứng cứ đính kèm vì bà T bên Mỹ và các con của Bà cũng không hợp tác để cung cấp giấy chứng tử. Tòa án vẫn tiếp tục giải quyết.

[VẤN ĐỀ PHÁP LÝ]

Vic nguyên đơn chết đt ngt trong quá trình gii quyết v án thì hu qu pháp lý thế nào?

Nghĩa v chng minh là ca nguyên đơn hay b đơn?

Làm cách nào đ chng minh.

[HƯỚNG GIẢI QUYẾT CỦA LUẬT SƯ]

Theo Lut t tng dân s, nếu nguyên đơn trong quá trình gii quyết v án mà chết thì s đình ch gii quyết v án nếu không có người tha kế quyn và nghĩa v t tng

Điều 74. Kế thừa quyền,. nghĩa vụ tố tụng
Điều 74. Kế thừa quyền,. nghĩa vụ tố tụng

Nghĩa v chng minh trong v án dân s thuc v người đã đưa thông tin. Trường hp người đó không th t thu thp chng c thì có th nh Tòa thu thp nếu Tòa án thy có căn c đi vi yêu cu thu thp ca đương s.

Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh
Điều 91. Nghĩa vụ chứng minh

Như vy, trong v án trên thì nghĩa v chng minh thuc v ông H. Ngoài li khai ca chính ông H thì ông cn cung cp thêm các chng c khác đ thuyết phc tòa án. Vì bà T đã y quyn cho ông B tham gia t tng nên Tòa làm vic trc tiếp vi ông B, ông B khng đnh bà T vn chưa chết và yêu cu Tòa tiến hành xét x bình thường.

Khi tiếp nhn v này lut sư Nguyễn Duy Anh nhn thy mi quan h gia nguyên đơn và b đơn là ch em rut. Do đó các bên có th ly được nhng thông tin thông qua nhng người cùng h hàng khác. Lut sư Nguyễn Duy Anh đã đ xut ông A ly xác nhn ca nhng h hàng anh ch em rut khác v vic bà T đã mt bên M. Tuy nhiên, các anh ch em khác ca ông A t chi cung cp li khai do không mun to mâu thun vi gia đình bà T.

Lut sư Nguyễn Duy Anh cùng ông H đã khai thác mng xã hi đ thu thp các hình chp hoc đon chat v các chết bà B. Sau đó đã tiến hành lp vi bng chng c đin t và np Tòa. Chng c v cái chết ca cá nhân thì phi có giy chng t ca cơ quan nhà nước thì mi có giá tr pháp lý. Sau khi np vi bng chng minh li khai ca ông A là có căn c, lut sư đã yêu cu Tòa tiến hành y thác tư pháp đ thu thp giy chng t ca bà T đ làm rõ tình tiết nguyên đơn đã chết.

Kết quả, Tòa đã tạm đình chỉ vụ án và tiến hành thu thập chứng cứ tại Mỹ. Vụ án được tiếp tục khi nguyên đơn có người thừa kế tham gia tố tụng.

*Từ khóa: tranh chấp đất đai, đương sự chết, người khởi kiện chết, người bị kiện chết, làm cách nào chứng minh nguyên đơn chết, làm cách nào chứng minh bị đơn chết.

*Sort by: giải quyết tranh chấp tại tòa án trọng tài/ Luật sư riêng gia đình/thừa kế/ bất động sản/Dân sự /LS Huyền//Ls Duy Anh/ giá trị tranh chấp: 18 tỷ