BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh lĩnh vực bất động sản là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, rủi ro có thể xảy ra cho chính doanh nghiệp và cả người tiêu dùng. Hầu hết các dự án bất động sản là tài sản hình thành trong tương lai, nhu cầu của doanh nghiệp luôn là an toàn pháp lý cho chính dự án và doanh nghiệp mình.

Luật sư A+ thấu hiểu được những trăn trở của khách hàng và sẵn sàng cung cấp dịch vụ pháp lý để đảm bảo sự an toàn và giá trị bền vững cho khách hàng.

Hãy liên hệ Luật A+ ngay để có sự an tâm ngay từ ban đầu.

Luật sư A+ cung cấp các dịch vụ sau cho lĩnh vực bất động sản:

– Tư vấn pháp luật về pháp luật bất động sản;

– Soạn thảo các văn bản thỏa thuận về bất động sản;

– Đại diện ủy quyền xin các giấy phép về hoạt động kinh doanh bất động sản;

– Đại diện đàm phán giải quyết tranh chấp vụ án bất động sản;

– Luật sư bảo vệ tại tòa án vụ án tranh chấp bất động sản.

Các luật sư trong lĩnh vực BẤT ĐỘNG SẢN