Home » Bài viết pháp luật » Tư vấn cách giải quyết tranh chấp kinh doanh trong nội bộ công ty

Tư vấn cách giải quyết tranh chấp kinh doanh trong nội bộ công ty

Tranh chấp có thể nảy sinh ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Vì thế việc xảy ra tranh chấp trong nội bộ công ty là điều dễ hiểu. Khi xảy ra tranh chấp, điều đầu tiên doanh nghiệp cần quan tâm là cách giải quyết tranh cấp kinh doanh trong nội bộ công ty. Vậy cách thức giải quyết như thế nào? Cùng luật sư A+ tham khảo ngay bài viết sau.

Cơ sở pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 2020;
  • Luật Trong tài thương mại 2010;
  • Nghị định 22/2017/NĐ-CP.

1. Tranh chấp nội bộ trong công ty là như thế nào?

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp thành lập, điều hành, các quyết định về định hướng phát triển, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các thành viên và kể cả các vấn đề chấm dứt, giải thể công ty.

Phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ thường được quy định tại Điều lệ công ty (Điều 24.2.h. Luật Doanh nghiệp 2020). Tại đây, các thành viên công ty, cổ đông (sau đây gọi tắt là “thành viên công ty”) có thể quy định các phương thức giải quyết tranh chấp tiết kiệm thời gian, quy trình nhanh chóng và bảo vệ danh tiếng cho công ty. Tuy nhiên, quy định phương thức giải quyết tranh chấp tại Điều lệ công ty sẽ không khiến cho các thành viên khác mất đi quyền khởi kiện.

Mặt khác, khi thành viên công ty có quyền khởi kiện nhân dân công ty thì chi phí khởi kiện sẽ được tính vào chi phí công ty (Khoản 2 Điều 166, Khoản 3 Điều 72 Luật Doanh nghiệp 2020). Đây là một quy định cho thấy được quan điểm của nhà làm luật về việc giải quyết vấn đề nội bộ cũng là công việc của công ty, công ty cần có trách nhiệm quan tâm, hỗ trợ người khởi kiện.

Tuy nhiên, quyền khởi kiện của cổ đông tại các công ty cổ phần sẽ có một tí hạn chế. Điều này xuất phát từ bản chất quy mô thành viên của công ty đối vốn rất đông, vì vậy nếu quyền khởi kiện được thực hiện quá rộng rãi sẽ gây khó khăn về mặt quản trị cũng như hoạt động của công ty. Cụ thể, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ ít nhất 1% vốn cổ phần phổ thông trở lên mới có thể tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhận hoặc trách nhiệm liên đới của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc (Khoản 1 Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020).

tranh chấp kinh doanh trong nội bộ công ty 02
Tranh chấp kinh doanh trong nội bộ công ty là tranh chấp giữa các thành viên công ty về các vấn đề của công ty.

Xem thêm: Tranh chấp kinh tế

2. Lý do dẫn đến những tranh chấp nội bộ trong công ty

2.1 Không nắm được các quy định của pháp luật

Các doanh nghiệp Việt Nam chưa có thói quen quan tâm đến các quy định pháp lý. Việc này là nguy cơ tiềm ẩn cho các cuộc tranh chấp không đáng xảy ra. Điển hình việc không gửi thư mời họp đến các thành viên công ty khiến thành viên công ty không biết hoặc không có bằng chứng cho việc đã gửi thư. Điều này khiến các quyết định của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ công không có hiệu lực pháp luật.

Việc nắm rõ các quy định pháp luật không những giúp những chủ doanh nghiệp tránh đi các tranh chấp không đáng có, còn giúp các doanh nghiệp xây dựng nên quy trình chuẩn giúp công ty tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành. Vì vậy, doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến tư vấn từ các luật sư để hoạt động đúng pháp luật, tránh các tranh chấp nội bộ xảy ra.

2.2 Sự chủ quan từ nhà đầu tư trong công ty

Các nhà đầu tư công ty thường vì tính cả nể mà không kiểm tra, đối chiếu các chứng từ, sổ sách của công ty. Điều này khiến họ dễ mất đi những quyền lợi đáng có. Mặt khác, việc thiếu đi tư duy chứng cứ, chứng minh khiến họ không quá xem trọng việc lưu giữ các chứng từ, hóa đơn. Điều này có thể gây khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

2.3 Những lý do ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty

Tại các công ty cổ phần, vì bản chất của các công ty đối vốn và số lượng thành viên thường đông nên những cổ đông nhỏ của công ty thường là bên yếu thế; lá phiếu của họ không đủ phủ quyết các vấn đề được các cổ đông sở hữu vốn cổ phần cao hơn quyết định.

Cụ thể, một số cổ đông nắm giữ số vốn nhỏ hơn 1% số vốn điều lệ công ty sẽ không có quyền nhân danh bản thân hoặc công ty để khởi kiện các quyết định của Hội đồng quả trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Mặt khác, theo Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định, chỉ có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần hoặc một tỷ lệ thấp hơn, được Điều lệ quy định, thì mới được quyền kiểm tra các sổ sách, chứng từ của công ty; yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề liên quan đến việc quản trị, điều hành công ty.  Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 5 Điều 115 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần chiếm 10% số cổ phần công ty hoặc một tỷ lệ cổ phần sở hữu nhỏ hơn, được quy định tại Điều lệ, mới có quyền đề cử người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Xem thêm: Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp kinh tế

3. Các phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty

3.1. Phương thức thương lượng hòa giải

Như đã trình bày, các phương thức giải quyết tranh chấp có thể được các thành viên thỏa thuận tại Điều lệ công ty để áp dụng. Phương thức thương lượng thường được chọn là phương thức giải quyết tranh chấp đầu tiên, thể hiện tinh thần thiện chí giải quyết vấn đề của các bên. Phương thức tổ chức, biểu quyết, quyết định tại phương thức thương lượng sẽ được thành viên công ty quy định rõ để thống nhất một quy trình giải quyết tranh chấp chuẩn tiết kiệm tài lực, vật lực và nhân lực của công ty.

Về phương thức hòa giải, các thành viên công ty có thể thỏa thuận phương thức hòa giải giải quyết tranh chấp tại Điều lệ công ty (Điều 6 Nghị định 22/2017/NĐ-CP). Đây là phương thức bảo mật, bảo đảm quyền tự quyết và giải quyết nhanh chóng cho các bên.

3.2. Phương thức giải quyết bằng trọng tài

Giống như phương thức hòa giải, để áp dụng phương thức giải quyết bằng trọng tài, các bên phải thỏa thuận trước về việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010). Ưu điểm của phương thức là bảo mật, bảo đảm sự chủ động của các bên trong việc trình bày, đưa ra các bằng chứng chứng minh quyền và nghĩa vụ, giải quyết nhanh chóng. Khác với phương thức hòa giải, phương thức giải quyết bằng trọng tài thì vấn đề sẽ được giải quyết bằng phán quyết của trọng tài đưa ra và phán quyết này mang tính chung thẩm, không bị kháng cáo, khàng nghị.

3.3 Phương thức giải quyết bằng tòa án

Dù cho các bên không quy định cụ thể phương thức giải quyết tranh chấp trong Điều lệ công ty thì thành viên công ty vấn có thể khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân, trừ trường cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ dưới 1% số cổ phần công ty sẽ bị hạn chế quyền khởi kiện trong một số trường hợp nhất định (Khoản 1 Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020). Bên cho rằng quyền lợi của mình vi phạm có quyền viết đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

tranh chấp kinh doanh trong nội bộ công ty 03
Cac phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty bao gồm: hòa giải thương lượng, giải quyết bằng trọng tài hoặc bằng Tòa án.

Xem thêm: Vụ án tranh chấp kinh tế

4. Luật sư tư vấn tranh chấp trong nội bộ công ty

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tranh chấp thương mại có yếu tố nước ngoài, bao gồm các dịch vụ sau:

  • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp
  • Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp (hòa giải, khởi kiện..)
  • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ
  • Đại diện đàm phán tranh chấp
  • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện
  • Luật sư bảo vệ tại tòa án, trọng tài thương mại

Lý do chọn Luật A+:

Kết quả bền vững, cam kết bảo vệ đến cùng.

Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyền.

Sự tử tế.

Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.

Giỏi chuyên môn

Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.

Khi xảy ra tranh chấp kinh doanh trong nội bộ công ty, doanh nghiệp cần bình tĩnh tim hiểu nguyên nhân tranh chấp để lựa chọn phương thức giải quyết cho phù hợp, đúng với thực trang mà công ty đang gặp phải. Như vậy mới có thể giải quyết tận gốc vấn đề tranh chấp. Hi vọng thông qua bài viết trên quý khách hàng đã có thêm những thông tin hữu ích. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về vấn đề này, quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư A+ để được hỗ trợ và tư vấn.