Home » Bài viết pháp luật » Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm con người

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm con người

Ký kết hợp đồng bảo hiểm con người đã và đang là sự lựa chọn của rất nhiều người. Điều này khiến cho loại hợp đồng này trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Cùng với sự phát triển đó không thể tránh được những tranh chấp kéo theo. Để giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cần nắm rõ trình tựthủ tục tố tụng theo quy định pháp luật để tránh rủi ro. Cùng Luật sư A+ xem ngay bài viết sau để biết thêm chi tiết nhé.

1. Cơ sở pháp lý

  • Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000;
  • Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015;
  • Luật Trọng tài thương mại năm 2010;
  • Nghị định 22/2017/NĐ-CP.

2. Hợp đồng bảo hiểm con người là gì?

Hợp đồng bảo hiểm con người là tên gọi chung cho các loại hợp đồng bảo hiểm có đối tượng là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người. Đây là cách gọi nhằm phần biệt giữa các loại bảo hiểm khác như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm hàng hải. Mặt khác, các quy định pháp lý về hợp đồng bảo hiểm con người sẽ có một số sự khác biệt so với các loại hợp đồng khác.

tranh chấp hợp đồng bảo hiểm con người 02
Hợp đồng bảo hiểm con người là gì?

3. Các loại tranh chấp bảo hiểm con người

Các tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm con người có thể kể đến với các loại hợp đồng như Bảo hiểm trọn đơn, Bảo hiểm sinh kỳ, Bảo hiểm tử kỳ, Bảo hiểm hỗn hợp, Bảo hiểm trả tiền định kỳ, Bảo hiểm liên kết đầu tư, Bảo hiểm hưu trí, Bảo hiểm tai nạn con người, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ, …

4. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp bảo hiểm con người

4.1. Hồ sơ khởi kiện

Để thực hiện thủ tục khởi kiện, người khởi kiện cần chuẩn bị: (i) Đơn khởi kiện, trong đó ghi rõ thông tin người khởi kiên, thông tin người bị kiện và quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết; (ii) Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện, như: Đơn yêu cầu bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm, Các chứng từ khám, chữa bệnh, hồ sơ bệnh án, … (Điều 189 Bộ Luật Dân sự năm 2015).

Tùy theo mỗi loại hợp đồng bảo hiểm, tình huống thực tế mà danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện có thể khác nhau nhằm làm rõ các căn cứ và quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm.

4.2. Thủ tục khởi kiện

Thủ tục khởi kiện vụ án về hợp đồng bảo hiểm tương tự như các vụ kiện dân sự thông thường, thủ tục khởi kiện sẽ bao gồm:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền;

Bước 2: Trong vòng 08 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đơn Tòa án sẽ ra một trong các quyết định: (i) Tiền hành thụ lý vụ việc; (ii) Yêu cầu sửa, bổ sung đơn khởi kiện; (iii) Chuyển vụ án đến Tòa án có thẩm quyền; hoặc (iv) Trả lại đơn khởi kiện do vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án (khoản 2, khoản 3 Điều 191 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015).

Bước 3: Sau khi tiến hành thủ tục thụ lý vụ án, Tòa án thông báo cho người khởi kiện nộp tạm ứng án phí. Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy bảo về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tạm ứng án phí và nộp lại biên lai thu tạm ứng án phí cho Tòa án (khoản 2, khoản 3 Điều 195 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015). Vụ án được thụ lý kể từ thời điểm người khởi kiện nộp biên lai tạm ứng án phí.

Bước 4: Người khởi kiện có trách nhiệm sao chụp hồ sơ vụ án gửi cho người bị kiện.

Bước 5: Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và Viện kiểm sát biết về việc thụ lý vụ án (khoản 1 Điều 196 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015).

Bước 6: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày gửi thông báo, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gửi văn bản ý kiến của mình đối với yêu cầu và tài liệu, chứng cứ nguyên đơn cấp và yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập (nếu có) (khoản 1 Điều 199 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015).

Bước 7: Trong vòng 04 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án có trách nhiệm: (i) Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này; (ii) Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác; (iii) Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng; (iv) Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án; (v) Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật này; (vi) Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; (vii) Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật này, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn; (viii) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Bộ Luật Tố tụng dân sự.

Sau đó, Tòa án sẽ ra một trong các quyết định sau đây: (i) Đưa vụ án ra xét xử; (ii) Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự; (iii) Tạm đình chỉnh/Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (khoản 2, khoản 3 Điều 203 Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015).

Bước 8: Trong vòng 01 tháng hoặc chậm nhất là 02 tháng (nếu có lý do chính đáng) kể từ ngày quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án có trách nhiệm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm.

4.3. Thời hiệu khởi kiện

Thời hiệu khởi kiện vụ án liên quan hợp đồng bảo hiểm là 03 năm, kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp (Điều 30 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000).

tranh chấp hợp đồng bảo hiểm con người 03
Thời hiệu khởi kiện vụ án liên quan hợp đồng bảo hiểm là 03 năm.

5. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm con người

5.1 Khởi kiện tại Tòa án

Đây là phương thức giải quyết tranh chấp cơ bản nhất mà các bên có thể áp dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mà bản thân người khởi kiện cho rằng đã bị xâm phạm. Các hồ sở kiện và quy trình giải quyết vụ án đã được Luật A+ trình bày tỉ mỉ phía trên.

5.2 Hòa giải tranh chấp kinh tế

Về phương thức hòa giải, các bên cần phải có thỏa thuận phương thức hòa giải giải quyết tranh chấp hợp đồng hoặc các thỏa thuận giữa các bên liên quan đến nội dung tranh chấp thì mới có thể áp dụng phương thức này (Điều 6 Nghị định 22/2017/NĐ-CP). Mặt khác, các bên chỉ có thể áp dụng phương thức hòa giải thương mại được quy định tại Nghị định 22 nếu hoạt động của các bên hoặc ít nhất một bên liên quan đến hoạt động thương mại. Nhược điểm của phương thức này đó là quyết định của Hòa giải viên không mang tính chung thẩm, các bên vẫn có quyền đưa vụ án ra Tòa án nếu như không đồng ý với kết quả hòa giải.

5.3 Giải quyết tranh chấp kinh tế bằng trọng tài

Giống như phương thức hòa giải, để áp dụng phương thức giải quyết bằng trọng tài, các bên phải thỏa thuận trước về việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài thương mại năm 2010). Ưu điểm của phương thức là bảo mật, bảo đảm sự chủ động của các bên trong việc trình bày, đưa ra các bằng chứng chứng minh quyền và nghĩa vụ, giải quyết nhanh chóng. Khác với phương thức hòa giải, phương thức giải quyết bằng trọng tài thì vấn đề sẽ được giải quyết bằng phán quyết của trọng tài đưa ra và phán quyết này mang tính chung thẩm, không bị kháng cáo, khàng nghị.

6. Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và giải quyết các tranh chấp hợp đồng bao gồm các dịch vụ sau:

  • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp
  • Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp (hòa giải, khởi kiện..)
  • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ
  • Đại diện đàm phán tranh chấp
  • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện
  • Luật sư bảo vệ tại tòa án, trọng tài thương mại

Lý do chọn Luật A+:

Kết quả bền vững, cam kết bảo vệ đến cùng.

Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyền.

Sự tử tế.

Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.

Giỏi chuyên môn

Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.

Mong rằng qua những thông tin mà luật sư A+ chia sẻ đã có thể phần nào giúp quý khách nắm bắt được thủ tục, trình tự cũng như thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm con người để có thể đưa ra phương hướng giải quyết phù hợp nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư A+ để được hỗ trợ và tư vấn.

Call Now

Call Now