Home » Bài viết pháp luật » Các bản án tranh chấp về hợp đồng bán đấu giá tài sản.

Các bản án tranh chấp về hợp đồng bán đấu giá tài sản.

Hiểu được những khó khăn trong quá trình khởi kiện các vụ án về tranh chấp hợp đồng bán đấu giá tài sản, luật sư A+ cung cấp 4 bản án sau về vấn đề tranh chấp này để bạn đọc có cái nhìn khách quan và thực tế hơn để có thể đưa ra được phương hướng xử lý phù hợp.

1. Quyết định giám đốc thẩm số 35/2020/DS-GĐT ngày 14/7/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 04/6/2015, ông T khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá thực hiện ngày 16/4/2015, với kết quả người mua trúng đấu giá là ông Nguyễn Thanh T với giá bằng giá khởi điểm là 13.950.000.000 đồng. Lý do yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá là theo kết quả định giá của Công ty định giá Q thì giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 20.278.000.000 đồng, sau 08 lần hạ giá, chỉ bán được giá khởi điểm lần 8 là 13.950.000.000 đồng; cuộc đấu giá chỉ còn một người tham gia đấu giá là ông Nguyễn Thanh T. Ông Lưu Hồng T cho rằng quy trình đấu giá như vậy là không hợp lệ và không khách quan, tốc độ giảm giá quá nhanh nên yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá nêu trên, nên khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 585/2017/DSST ngày 12/12/2017, TAND quận T, thành phố H quyết định: Bác yêu cầu của ông T.

Ngày 02/11/2017, ông Lưu Hồng T kháng cáo toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm.

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 691/2018/DSPT ngày 19/7/2018, TAND thành phố H quyết định:

“1. Sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 585/2017/DSST ngày 12/12/2017 của Tòa án nhân dân quận T.

1.1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lưu Hồng T.

1.2. Hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 16/4/2015 do Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố H thực hiện …

1.3. Hủy Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 59/HĐ-MB lập ngày 16/4/2015 được Phòng Công chứng chứng nhận…”

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 222/2019/KN-DS ngày 20/5/2019, Chánh án TAND cấp cao kháng nghị đối với Bản án dân sự phúc thẩm số 691/2018/DSPT ngày 19/7/2018 nêu trên.

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 155/2019/DS-GĐT ngày 03/7/2019, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao quyết định chấp nhận toàn bộ Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 222/2019/KN-DS ngày 20/5/2019; hủy toàn bộ Bản án dân sự phúc thẩm số 691/2018/DSPT ngày 19/7/2018, hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 585/2017/DSST ngày 12/12/2017 và đình chỉ giải quyết vụ án.

Ngày 29/10/2019, ông Lưu Hồng T có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Quyết định giám đốc thẩm nêu trên.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 02/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 20/01/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kháng nghị đối với Quyết định giám đốc thẩm số 155/2019/DS-GĐT ngày 03/7/2019; đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Quyết định giám đốc thẩm nêu trên, giữ nguyên Bản án dân sự phúc thẩm số 691/2018/DSPT ngày 19/7/2018.

Nhận xét của Luật A+:

Tại vụ án này do có sự thay đổi về mặt pháp luật của chủ thể có quyền khởi kiện kết quả bán đấu giá tài sản nên Tòa án các cấp có quan điểm giải quyết vụ việc khác nhau.

Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm và phúc thẩm cho rằng ông T có quyền khởi kiện theo khoản 1 Điều 102 Luật THADS năm 2008, do tại thời điểm xét xử Luật này đa có hiệu lực.

Đối với Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao cho rằng tại thời điểm xét xử sơ thẩm, Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 đã có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2015), nên ông T với tư cách là người phải thi hành án không có quyền khởi kiện vì thế hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Tại đây tồn tại hai quan điểm khác nhau:

Quan điểm thứ nhất cho rằng, quyền khởi kiện thuộc luật nội dung nên tại thời điểm ông T khởi kiện Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 chưa hiệu lực thi hành nên phải áp dụng Luật THADS năm 2008 để giải quyết. Vì thế, ông T có quyền khởi kiện.

Quan điểm thứ hai cho rằng, quyền khởi kiện thuộc luật tố tụng nên cần phải áp dụng luật tại thời điểm xét xử. Tại thời vụ án đưa ra xét xử Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014 đang có hiệu lực nên cần phải áp dụng Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014. Từ đó, ông T không có quyền khởi kiện.

Giải quyết hai quan điểm này, quan điểm của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cáo tại Quyết định giám đốc thẩm số 35/2020/DS-GĐT ngày 14/7/2020, có thể hiểu quyền khởi kiện là quyền dân sự. thuộc pháp luật nội dung. Vì thế, việc xác định quyền khởi kiện của chủ thể phải dựa vào văn bản quy phạm có hiệu lực pháp luật tại thời điểm khởi kiện.

tranh chấp hợp đồng bán đấu giá tài sản 02
Tranh chấp hợp đồng bán đấu giá tài sản có thể được giải quyết thông qua quyết định Giám đốc thẩm.

2. Bản án về tranh chấp yêu cầu huỷ kết quả bán đấu giá tài sản số 47/2018/DS-PT

Tóm tắt:

Theo Quyết định công nhận thỏa thuận của các đương sự ông Đặng Anh T và bà Nguyễn Thị T phải trả cho ông Vũ Huy C và bà Võ Thị T số tiền số tiền 470.000.000 đồng. Do ông T, bà T chưa trả nên Chi cục Thi hành án Dân sự huyện L đã tiến hành kê biên tài sản của ông T, bà T. Sau khi kê biên, ngày 09/11/2012 Chi cục THADS đã làm Hợp đồng bán đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước và ngày 14/12/2012 tiến hành bán đấu giá tài sản và người mua được tài sản bán đấu giá là ông Trần Văn H.

Vì thế, bà Nguyễn Thị T và ông T khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy bỏ Hợp đồng bán đấu giá tài sản , hợp đồng mua bán tài sản tài sản của ông H.

Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị T và ông T, tuyên: (i) biên bản đấu giá tài sản vô hiệu; (ii) hủy hợp đồng mua bán tài sản của ông H và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (iii) vô hiệu hợp đồng mua bán tài sản của ông H.

Nhận định và quyết định của Tòa án:

 • Nhận định:
  • Căn cứ theo Nghị định 17/2010/NĐ-CP, nguyên đơn không có quyền hủy hợp đồng bán đấu giá tài sản.
  • Tòa án câp sơ thẩm tuyên vô hiệu và hủy Hợp đồng mua bán tài sản là không đúng pháp luật.
  • Tòa án cấp sơ thẩm không tuyên hủy kết quả đấu giá mà hủy biên bản đấu giá là không phù hợp.
 • Quyết định:
  • Hủy toàn bộ bản án và giao vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại.

3. Bản án 71/2019/DSPT ngày 14/03/2019 về yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản

Tóm tắt:

Ông L do không đồng ý với Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của Chi cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước và kết quả phiên đấu giá tài sản kê biên của Trung tâm bán đấu giá tài sản Bình Phước nên đã không giao tài sản cho ông H, người trúng đấu giá, đã trả tiền và được công nhận quyền sử dụng đất.

Vì hành vi trên, ông L đã bị điều tra, truy tố và xét xử về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, kết luận giải quyết vụ việc của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước là ông L không phạm tội với lý do trình tự, thủ tục đấu giá tài sản Cơ quan thi hành án và Trung tâm bán đấu giá tài sản chưa đúng với quy định của pháp luật nên hợp đồng chuyển nhượng đất cho ông H không có giá trị pháp lý.

Vì thế, ông H khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước và kháng cáo ra Tòa án nhân dân cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá.

Nhận định và quyết định của Tòa án:

 • Nhận định: Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thực hiện việc bán đấu giá không đúng quy trình, cụ thể: (1) Trung tâm đã tiến hành bán đấu giá khi chỉ có 01 người đăng ký mua; (2) không niêm yết công khai và không đăng công báo việc bán đấu giá.
 • Quyết định: Giữ nguyên Bản án sơ thẩm, tuyên hủy kết quả bán đấu giá và giấy cứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông H.
tranh chấp hợp đồng bán đấu giá tài sản 03
Bản án về việc hủy kết quả bán đấu giá tài sản.

4. Bản án 185/2019/DS-PT ngày 08/10/2019 về tranh chấp kết quả bán đấu giá tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệt

Tóm tắt:

Vào ngày 05/4/2018, giữa Trung tâm phát triển quỹ đất Hội An và Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Q có ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 100/HĐDV-ĐGTS, tài sản là quyền sử dụng đất 21 lô đất tại khối TS, phường T3 và thửa đất ở số 30/1, tờ bản đồ số 41 tại khối TN, phường C, thành phố H2, tỉnh Quảng Nam. Tại phiên đấu giá ngày 04/5/2018, ông Hà H tham gia đấu giá và trúng đấu giá với 01 lô đất thửa số 08 (lô số 08), tờ bản đồ số 64, tại phường T3, thành phố H2, tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, ông H đã nộp một khoản tiền vào tài khoản của Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Q. Sau đó, ông H cho rằng việc tổ chức đấu giá là không đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản, nên yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018 của Công ty Cổ phần Tư vấn Tài chính và giá cả Q, đối với 01 lô đất thửa số 08 (lô số 08), tờ bản đồ số 64, tại phường T3, thành phố H2, tỉnh Quảng Nam và hủy một phần Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 1205/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố H2 đối với 01 thửa đất mà ông trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Nhận định và quyết định của Tòa án:

 • Nhận định:
  • Tại thời điểm ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá, những người đại diện theo pháp luật Công t Q đều không là đấu giá viên. Do đó, Công ty Q đã vi phạm vào Điều 23.3 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 yêu cầu chủ doanh nghiệp đồng thời phải là đấu giá viên và giám đốc. Từ đó, có căn cứ chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H
 • Quyết định:
  • Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H, hủy kết quả bán đấu giá tài sản ngày 04/5/2018. Buộc UBND thành phố H2 hoàn trả tiền cọc cho ông H.

5. Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và giải quyết các tranh chấp hợp đồng bao gồm các dịch vụ sau:

 • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp
 • Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp (hòa giải, khởi kiện..)
 • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ
 • Đại diện đàm phán tranh chấp
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện
 • Luật sư bảo vệ tại tòa án, trọng tài thương mại

Lý do chọn Luật A+:

Kết quả bền vững, cam kết bảo vệ đến cùng.

Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyền.

Sự tử tế.

Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.

Giỏi chuyên môn

Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.

Hi vọng các bản án trên đã đem đến những thông tin hữu ích về vấn đề tranh chấp hợp đồng bán đấu giá tài sản cho quý khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư A+ để được hỗ trợ và tư vấn.

Call Now

Call Now