Home » Bài viết pháp luật » Tội khủng bố là gì? Phạm tội khủng bố bị phạt tù bao nhiêu năm?

Tội khủng bố là gì? Phạm tội khủng bố bị phạt tù bao nhiêu năm?

Khủng bố là hành vi gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng; sức khỏe; tự do thân thể của người khác; phá hủy cơ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng. Trong đó hành vi khủng bố nhằm chính quyền nhân dân được coi là một trong những tội xâm phạm nặng nề tới an ninh quốc gia. Vậy tội khủng bố được quy định cụ thể như thế nào? Nếu phạm tội này ở Việt Nam sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm? Để tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề này, Luật sư A+ xin mời bạn cùng theo dõi bài viết về Tội khủng bố. 

1. Quy định pháp luật về Tội khủng bố – Điều 113 Hình sự

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật Hình sự) có quy định về 3 tội phạm liên quan đến khủng bố gồm: Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (Điều 113), Tội khủng bố (Điều 299) và Tội tài trợ khủng bố (Điều 300), cụ thể như sau: 

Điều 113. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố;

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố;

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe của cán bộ, công chức hoặc người khác; chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

d) Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Khủng bố cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này.

5. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

“Điều 299. Tội khủng bố

1. Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm:

a) Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố;

b) Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố;

c) Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

d) Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị tước một số quyền công dân, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

tội khủng bố 01
Một số tội về khủng bố được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Điều 300. Tội tài trợ khủng bố

1. Người nào huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

2. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

4. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”

2. Tội phạm khủng bố là gì?

Tội phạm khủng bố được hiểu đơn giản là hành vi gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Theo đó, hành vi khủng bố có thể được thể hiện dưới dạng hành động, lời nói, hình ảnh hoặc video hoặc hành vi khác để uy hiếp.

Khi chủ thể thực hiện tội phạm khủng bố với mục đích chống phá chính quyền nhân dân, xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì được coi là phạm tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. 

3. Dấu hiệu pháp lý của tội khủng bố?

Tội phạm khủng bố có các dấu hiệu pháp lý cụ thể được quy định tại Điều 113 Bộ luật Hình sự. Ta có thể nhận biết các dấu hiệu đó thông qua các nội dung sau đây.

3.1. Khách thể

Tội phạm khủng bố xâm phạm trực tiếp đến trật tự, an toàn công cộng, xâm phạm vào quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, tự do thân thể, sức khỏe của công dân, vào tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3.2. Chủ thể

Người phạm tội này có thể là bất cứ ai, có thể là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch, có năng lực trách nhiệm hình sự (có năng lực nhận thức và năng lực làm chủ hành vi) và đạt đủ tuổi luật định.

3.3. Mặt khách quan

Người phạm tội khủng bố có hành vi gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng, xâm phạm đến tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cụ thể là: 

  • Hành vi đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe của công dân như dùng súng bắn; đánh bom; mìn, lựu đạn…hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe cũng có thể được thực hiện bằng các thủ đoạn khác như đầu độc bằng thuốc độc hoặc các loại hóa chất độc khác …
  • Hành vi phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, công nhân có thể hiện bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như đốt, phá; đánh bom, mìn…làm cho tài sản bị phá hủy không thể khôi phục lại được…

Các hành vi này đều gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng. Đây là điểm khác biệt giữa tội phạm khủng bố và tội giết người hay hủy hoại tài sản. 

Nếu người phạm tội khủng bố có hành vi xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân với mục đích chống chính quyền nhân dân thì quy vào tội phạm khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo quy định của Điều 113 Bộ luật Hình sự.

tội khủng bố 02
Các dấu hiệu pháp lý giúp nhận diện tội phạm khủng bố.

3.4. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện hành vi của mình dưới hình thức lỗi cố ý, động cơ, mục đích nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng. Nếu chủ thể thực hiện hành vi có mục đích chống chính quyền nhân dân thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 113 Bộ luật hình sự.

4. Khung hình phạt của “Tội khủng bố”

Bất cứ ai phạm tội khủng bố cũng phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật theo các khung hình phạt sau:

Khung hình phạt

Hành vi phạm tội

Khung 1: Phạt tù từ 10 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.Người nào nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Đối với những người nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Khung 2: Phạt tù từ 05 năm đến 15 năm Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 15 năm:

  • Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố;
  • Cưỡng ép, lôi kéo, tuyển mộ, đào tạo, huấn luyện phần tử khủng bố; chế tạo, cung cấp vũ khí cho phần tử khủng bố;
  • Xâm phạm tự do thân thể, sức khỏe hoặc chiếm giữ, làm hư hại tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
  • Tấn công, xâm hại, cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 299 Bộ luật hình sự hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

Phạm tội trong trường hợp đe dọa thực hiện một trong các hành vi xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần của cán bộ, công chức hoặc người khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

Khung 3: Phạt tù từ 01 năm đến 05 nămNgười chuẩn bị phạm tội

5. Hoạt động tài trợ cho khủng bố có phải phạm tội khủng bố không?

Theo Điều 300 Bộ luật Hình sự quy định, Tội tài trợ khủng bố là hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố.

Trong khi đó, tội phạm khủng bố là hành vi gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, có thể được thể hiện dưới dạng hành động, lời nói, hình ảnh hoặc video hoặc hành vi khác để uy hiếp.

Như vậy, hoạt động tài trợ cho khủng bố được quy định là một tội phạm riêng. Người thực hiện hành vi huy động, hỗ trợ tiền, tài sản dưới bất kỳ hình thức nào cho tổ chức, cá nhân khủng bố sẽ chỉ bị truy cứu trách nhiệm đối với hành vi đó với tội danh hoạt động tài trợ cho khủng bố và không bị kết thêm tội danh khủng bố.

6. Việt Nam có tội phạm khủng bố không?

Hiện nay, tại Việt Nam đã xuất hiện một số tội phạm khủng bố, tuy nhiên hầu như đều đã bị trừng phạt theo đúng quy định của pháp luật. Một số vụ án về tội khủng bố tại Việt Nam có thể kể đến như:

6.1. Vụ khủng bố tại trụ sở công an Quận Bình Tân, TP.HCM ngày 20/06/2018

Sáng ngày 21-9-2020, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 20 bị cáo trong đường dây khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tài trợ khủng bố, mua bán chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. 

Ngô Hoàng Văn Hùng (Ngô Hùng), người đứng đầu tổ chức này, trước đây đã từng bị xử án tử hình (sau giảm xuống chung thân) về tội “âm mưu nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.” Do bất mãn chế độ, Hùng đã vượt biên sang Canada và tiếp tục liên kết với các đối tượng phản động.

Từ năm 2017, Hùng đã thành lập tổ chức “Triều Đại Việt” nhằm hoạt động lật đổ chính quyền, tài trợ khủng bố và lôi kéo người tham gia. Hùng, hiện vẫn ở Canada và bị truy nã, cùng các đối tượng cốt cán khác thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền và phê phán Đảng và Nhà nước.

Thực hiện ý đồ khủng bố, bị cáo Ngô Hùng đã tổ chức lôi kéo và tài trợ cho hàng loạt bị cáo khác như Nguyễn Khanh (59 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (29 tuổi), Dương Bá Giang (49 tuổi)… để thực hiện hành vi khủng bố.

Vào ngày 20-6-2018, các bị cáo đã gây ra vụ nổ lớn tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, làm 3 người bị thương và gây hư hại nặng cho trụ sở công an. 

Sau khi bắt giữ đối tượng chủ chốt, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều vật liệu chế tạo trái nổ, vũ khí và hàng loạt tài liệu liên quan. 

TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh (60 tuổi) 24 năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ, tuyên phạt các bị cáo Dương Bá Giang, Nguyễn Minh Tấn 18 năm tù, phạt Vũ Hoàng Nam, Dương Khắc Minh 17 năm tù.

15 bị cáo còn lại trong vụ án cũng phải lãnh mức án từ 2 tới 12 năm tù về các tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt quản chế từ 3-5 năm sau khi mãn hạn tù.

tội khủng bố 03
Ảnh minh họa hậu quả của một vụ khủng bố.

6.2. Vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk ngày 11/06/2023

Ngày 23/6/2023, Trung tướng Tô Ân Xô thông báo rằng lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam 75 bị can về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân,” 1 bị can về tội “Che giấu tội phạm,” 7 bị can tội “Không tố giác tội phạm,” và 1 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.” Các bị can liên quan đến vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra vào ngày 11/6.

Quá trình điều tra đã đưa ra ánh sáng thông tin về vũ khí và tang vật thu được, bao gồm 23 khẩu súng, 1.199 viên đạn, 15 kíp nổ, 30 con dao, và 10 cờ FULRO từ nhóm khủng bố. Tình hình ổn định tại Đắk Lắk được kết luận sau 2 ngày, với sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng Công an và sự ủng hộ của cộng đồng. Hầu hết số người tham gia đã bị bắt giữ, và vũ khí, vật liệu nổ cũng đã được thu giữ.

Bộ Công an đánh giá đây là một vụ khủng bố nghiêm trọng, với hành vi man rợ và mất nhân tính của các đối tượng. Lực lượng Công an có chứng cứ chứng minh sự hậu thuẫn và chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân nước ngoài, thậm chí cử đối tượng từ nước ngoài để thực hiện vụ tấn công khủng bố. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bộ Công an kêu gọi sự hỗ trợ và hợp tác của cộng đồng quốc tế trong việc đối mặt với tình hình này.

tội khủng bố 04
Bắt giữ các đối tượng khủng bố trong vụ khủng bố tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

7. Luật sư tư vấn Hình sự

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và giải quyết các vấn đề hình sự bao gồm các dịch vụ sau:

  • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến hình sự;
  • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ;
  • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện;
  • Luật sư bảo vệ tại tòa án.

Lý do chọn Luật A+:

Giỏi chuyên môn, nhiều kinh nghiệm

Đội ngũ luật sư của Luật A+ đều là các luật sư xuất sắc, nắm rõ các quy định pháp luật, hiểu cách vận hành của cơ quan tố tụng và cơ quan Đảng giám sát. Ngoài ra các luật sư A+ đã chinh chiến và dày dạn kinh nghiệm ở các vụ án hình sự.

Thấu hiểu

Luật sư A+ thấu hiểu nỗi sợ hãi và hoang mang của thân chủ khi đối diện với một tình huống có thể phải ở tù, có thể sẽ bị oan sai, mong muốn được hỗ trợ hết mức 24/7 từ chuyên môn đến sự an tâm tâm lý. Vì thế chúng tôi sẽ làm hết khả năng để đem lại sự an tâm và công bằng cho thân chủ, khách hàng.

Cam kết đến cùng

Hành trình giành được công bằng cho khách hàng có thể sẽ không thuận lợi và bằng phẳng. Hành trình đó có thể phải trải qua nhiều năm với nhiều cấp xét xử. Luật sư A+ cam kết sẽ đi cùng và bảo vệ khách hàng cho đến khi nào công lý, công bằng được thực hiện.

Trên đây là những thông tin cơ bản về Tội khủng bố. Đây là hành vi nghiêm trọng xâm phạm đến tính mạng; sức khỏe; tự do thân thể của người khác; phá hủy cơ tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quý khách hàng vui lòng liên hệ luật sư A+ qua email: contact@apluslaw.vn hoặc qua sđt: 0899511010 để được hỗ trợ và tư vấn.

Các bài viết cùng lĩnh vực
system 08/08/2021