Home » Bài viết pháp luật » Điều kiện xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản

Điều kiện xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản

Doanh nghiệp muốn kinh doanh thủy hải sản cần đáp ứng những điều kiện gì mới có thể xin dược giấy phép kinh doanh thủy hải sản? Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản như thế nào? Để kinh doanh thủy hải sản hợp pháp cần có những loại giấy tờ nào? Làm thế nào để có thể xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm? Cùng xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Thủy sản 2017;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật An toàn thực phẩm 2010;
 • Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm 2010;
 • Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

1/ Điều kiện xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản

1.1 Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị

Xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản sẽ trở nên đơn giản nếu cơ sở kinh doanh có thể đáp ứng được các điều kiện quy định tại Điều 19 Luật An toàn thực phẩm 2010, cụ thể như sau:

 • Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác;
 • Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
 • Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại;
 • Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;
 • Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm;.

Ngoài ra đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống (thủy hải sản), cơ sở kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện về bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, điều kiện về bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận chuyển thực phẩm; bảo đảm và duy trì vệ sinh nơi kinh doanh quy định tại Điều 24 Luật An toàn thực phẩm 2010.

1.2 Điều kiện về con người

Cũng theo quy định tại Điều 19 Luật An toàn thực phẩm 2010 quy định đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành, cụ thể như sau:

 • Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và cấp xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên xác nhận.
 • Cơ sở chế biến thủy sản theo phương thức công nghiệp phải có ít nhất một cán bộ hoặc nhân viên kỹ thuật có trình độ đại học về một trong các chuyên ngành công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản, sinh học, hóa sinh.
giấy phép kinh doanh thủy hải sản 01
Điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh thủy hải sản

2/ Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản

2.1 Đối với thành lập công ty, cơ sở nuôi trồng thủy sản

Để thành lập công ty, cơ sở nuôi trồng thủy hải sản theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, công ty cần thực hiện thủ tục theo trình tự các bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty, cơ sở nuôi trồng thủy hải sản.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty dự định đặt trụ sở. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hơp lệ: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

2.2 Đối với công ty sản xuất, chế biến thủy hải sản

Tương tự như thủ tục thành lập công ty, cơ sở nuôi trồng thủy hải sản. Để thành lập công ty sản xuất, chế biến thủy hải sản, công ty cũng cần thực hiện thủ tục theo Luật doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP,  thủ tục bao gồm 02 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty sản xuất, chế biến thủy hải sản.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty dự định đặt trụ sở. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hơp lệ: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp.
 • Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

3/ Chuẩn bị những hồ sơ gì để xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản

Để hoàn tất hồ sơ xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản, cơ sở kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP, bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Dự thảo điều lệ của công ty;
 • Danh sách cổ đông/ thành viên sáng lập/ người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau:
  • Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân;
  • Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền; Giấy tờ cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Giấy ủy quyền cho người đại diện nộp hồ sơ (nếu có).
 • Chứng minh nhân dân của người đại diện nộp hồ sơ (nếu có).

4/ Xin cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Để xin được Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh cần chuẩn bị những hồ sơ được quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010, bao gồm những giấy tờ sau: 

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tương đối đơn giản, được quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật An toàn thực phẩm 2010, cụ thể như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 35 của Luật này;

Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm:

 • Nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
 • Trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
giấy phép kinh doanh thủy hải sản 02
Thủ tục, hồ sơ xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản

5/ Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản đối với cơ sở sản xuất chế biến thủy hải sản

Để xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản đối với cơ sở sản xuất chế biến thủy hải sản, cơ sở kinh doanh cần chuẩn bị những hồ sơ được quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT, bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y theo Mẫu 01 của Phụ lục II Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016;
 • Bản chính Mô tả tóm tắt về cơ sở theo Mẫu số 02 của Phụ lục II Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ như trên, cơ sở kinh doanh cần thực hiện việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản theo trình tự sau đây:

Bước 1: Cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ tại Cơ quan kiểm dịch (Trạm Kiểm dịch động vật thủy sản xã, phường, thị trấn)

Bước 2: Xử lý hồ sơ. Cơ quan kiểm dịch sẽ thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho cơ sở kết quả xử lý hồ sơ.

Bước 3: Cơ quan kiểm dịch kiểm tra, thẩm định tại cơ sở:

 • Thành lập Đoàn kiểm tra, thẩm định.
 • Tiến hành kiểm tra, thẩm định tại cơ sở.
 • Lập biên bản kiểm tra, thẩm định.

Bước 4: Cơ quan kiểm dịch xử lý kết quả kiểm tra, thẩm định và cấp giấy chứng nhận.

 • Thông báo kết quả và cấp giấy chứng nhận: Đối với cơ sở có kết quả đạt yêu cầu: Cấp Giấy chứng nhận; Đối với cơ sở có kết quả không đạt yêu cầu: Yêu cầu Cơ sở thực hiện và báo cáo kết quả khắc phục các sai lỗi, thời hạn khắc phục.
 • Trường hợp khắc phục sai lỗi không đạt: Thông báo cho cơ sở về kết quả thẩm định lại và dự kiến thời gian lần thẩm định tiếp theo.

6/ Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản

Cơ sở kinh doanh thủy sản cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định 26/2019/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 01.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật của cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo Mẫu số 02.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện được quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 21 Nghị định 26/2019/NĐ-CP gồm 2 bước như sau:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04.NT Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP.
 • Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

7/ Luật sư tư vấn dịch vụ xin giấy phép kinh doanh thủy hải sản

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và tận tâm. Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến pháp lý, tư vấn các điều kiện, các vấn đề pháp lý về lập và đăng ký giấy phép kinh doanh thủy hải sản bao gồm:

 • Soạn hồ sơ thành lập
 • Đại diện ủy quyền nộp hồ sơ, giải trình, nhận kết quả
 • Tư vấn các vấn đề sau thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn thường xuyên doanh nghiệp

Lý do chọn Luật A+:

Kết quả bền vững.

Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyền.

Sự tử tế.

Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.

Chuyên môn vững.

Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.

Khách hàng 0 Đồng.

Luật A+ sẵn sàng phục vụ khách hàng khó khăn về tài chính với chất lượng tốt nhất, giá không liên quan đến chất lượng, không phải mua sự tử tế, sự đúng đắn bằng tiền.

Xin giấy phép kinh doanh Thủy sản quý khách hàng cần đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người. Bên cạnh đó, việc nắm rõ các thủ tục cũng sẽ giúp khách hàng nhanh chóng đăng ký thành công giấy phép. Bài viết trên, luật sư A+ đã chia sẽ những thông tin cập nhật mới nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần sự tư vấn riêng về trường hợp của quý khách hàng. Hãy nhanh chóng liên hệ với luật sư A+ để được hỗ trợ.

Call Now

Call Now