Home » Bài viết pháp luật » Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Khi gặp phải tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng, có nhiều phương thức để lựa chọn cho việc giải quyết tranh chấp. Vấn đề đặt ra là trong các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, đâu mới là phương thức tối ưu nhất cho vấn đề tranh chấp. Để biết được điều đó, hãy cùng luật sư A+ xem ngay bài viết sau nhé!

1. Cơ sở pháp lý.

 • Bộ luật dân sự 2015;
 • Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;
 • Luật Trọng tài thương mại 2010;
 • Luật Thương mại 2005;
 • Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013;
 • Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án 2020;
 • Nghị định số 22/2017/NĐ-CP.

2. Tranh chấp hợp đồng là gì?

Có thể hiểu tranh chấp hợp đồng là sự mâu thuẫn, bất đồng quan điểm ý kiến giữa các bên tham gia trong quan hệ hợp đồng với nhau, tranh chấp thường xoay quanh việc một bên hoặc các bên không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng.

Tranh chấp hợp đồng có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của hợp đồng, tuy nhiên tranh chấp sẽ thường phát sinh sau khi hợp đồng có hiệu lực và trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đôi khi tranh chấp cũng xảy ra khi các bên chỉnh sửa, bổ sung hợp đồng (ký Phụ lục hợp đồng), hoặc một bên tạm dừng hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc tranh chấp có liên quan đến bên thứ ba…

3. Các loại tranh chấp hợp đồng

Một số loại tranh chấp hợp đồng phổ biến bao gồm:

 • Tranh chấp hợp đồng dân sự;
 • Tranh chấp hợp đồng kinh tế, tranh chấp hợp đồng thương mại;
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản, tranh chấp hợp đồng tín dụng;
 • Tranh chấp hợp đồng lao động.
các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng 02
Một số loại tranh chấp hợp đồng phổ biến.

4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Việc giải quyết tranh chấp hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc sau:

 • Đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng pháp luật;
 • Quyết định về giải quyết các tranh chấp hợp đồng phải mang tính khả thi cao (thi hành được);
 • Đảm bảo tính dân chủ và quyền tự định đoạt của các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Chi phí giải quyết tranh chấp thấp.

5. Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 317 Luật thương mại 2005 và thực tế cho thấy các tranh chấp hợp đồng thường được giải quyết thông qua 4 phương thức sau:

5.1. Thương lượng

Đây là phương thức được các chủ thể ưu tiên lựa chọn, các bên tranh chấp thông qua việc tự nguyện bàn bạc, thỏa thuận, tự dàn xếp, tháo gỡ những bất đồng phát sinh để loại bỏ tranh chấp mà không cần có sự trợ giúp hay phán quyết của bất kỳ bên thứ ba nào. Hơn nữa, phương thức này không chịu sự điều chỉnh của pháp luật, không bị gò bó bởi các quy định chặt chẽ về quy trình tổ chức thương lượng, thành phần tham gia, thời gian thực hiện, cũng như không tốn kém tiền bạc.

5.2. Hòa giải

Hòa giải theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 22/2017/NĐ-CP là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận và được hòa giải viên thương mại làm trung gian hòa giải hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo quy định của Nghị định 22/2017/NĐ-CP.  Phương thức hòa giải cũng được các bên ưu tiên lựa chọn vì thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp, các bên có quyền định đoạt, không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác giữa các bên, uy tín, bí mật kinh doanh được giữ kín. Tuy nhiên kết quả hòa giải cũng không được pháp luật bảo đảm thi hành, hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của các bên.

5.3. Thông qua Tòa án

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên sẽ thông qua cơ quan toà án với sự tham gia của thẩm phán để giải quyết tranh chấp. Việc giải quyết tranh chấp được tiến hành theo trình tự, thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Thông thường phương thức này làm kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp. Bản án hay quyết định của Tòa án về vụ tranh chấp nếu các bên tranh chấp không tự nguyện tuân thủ thì có thể bị cưỡng chế thi hành.

5.4. Thông qua Trọng tài thương mại

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Trọng tài thương mại 2010, trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thỏa thuận đưa tranh chấp ra trung tâm Trọng tài giải quyết và phán quyết. Quá trình giải quyết tranh chấp được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010. Phán quyết của trọng tài là chung thẩm và có giá trị thi hành ngay.

6. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Mỗi phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng sẽ tương ứng với thẩm quyền giải quyết tranh chấp của các cơ quan khác nhau, cụ thể:

6.1. Đối với phương thức thương lượng:

 • Các bên có thể chủ động gặp gỡ đối phương để trao đổi, tìm kiếm giải pháp chung hoặc cũng có thể nhờ tới sự hỗ trợ của luật sư để được tư vấn pháp lý, giúp các bên thấy được quyền và nghĩa vụ của mình nhằm đưa ra hướng giải quyết chung cho tranh chấp.

6.2. Đối với phương thức hòa giải:

 • Theo quy định tại Điều 10 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; ; khoản 4 Điều 2 Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; khoản 1 Điều 2 Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án 2020; Nghị định số 22/2017/NĐ-CP thì Người trung gian tiến hành hòa giải hay còn được gọi là hòa giải viên sẽ thực hiện thủ tục hòa giải khi các bên tranh chấp yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.
các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng 03
Đối với phương thức hòa giải, sẽ có một hòa giải viên đứng ra làm trung gian hòa giải cho các bên.

6.3. Đối với phương thức giải quyết thông qua Trọng tài:

Theo quy định tại Điều 2, Khoản 1 Điều 5 Luật Trọng tài Thương mại 2010, các bên trong tranh chấp hợp đồng được quyền yêu cầu Trung tâm trọng tài giải quyết tranh chấp từ hợp đồng khi:

 • Các bên có thỏa thuận giải quyết theo thủ tục trọng tài trong hợp đồng
 • Tranh chấp hợp đồng phát sinh thuộc một trong ba trường hợp: a) Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại; b) Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại; c) Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

6.4. Đối với phương thức giải quyết theo thủ tục Tòa án:

 • Thẩm quyền theo vụ việc quy định tại Điều 26 đến Điều 34 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 cụ thể: tranh chấp hợp đồng dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án theo khoản 3 Điều 26; tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại theo Điều 30; tranh chấp hợp đồng lao động theo Điều 32.
 • Thẩm quyền theo cấp xét xử: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao; Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Tòa án nhân dân cấp tỉnh); Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Tòa án nhân dân cấp huyện) quy định tại Điều 35, 36, 37, 38 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 • Thẩm quyền theo lãnh thổ: theo các bên thỏa thuận, theo Tòa án nơi bị đơn cư trú/ làm việc, theo đối tượng tranh chấp quy định tại Điều 26 đến Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 • Thẩm quyền theo sự lựa chọn giữa các nguyên đơn: Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015.

7. Luật sư tư vấn tranh chấp hợp đồng.

Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, giỏi, nhiệt huyết và tận tâm, Luật A+ tự hào là đơn vị hàng đầu tư vấn và giải quyết các tranh chấp hợp đồng bao gồm các dịch vụ sau:

 • Đánh giá các vấn đề pháp lý liên quan đến tranh chấp
 • Tư vấn phương án giải quyết tranh chấp (hòa giải, khởi kiện..)
 • Tư vấn thu thập và chuẩn bị chứng cứ
 • Đại diện đàm phán tranh chấp
 • Soạn thảo hồ sơ khởi kiện trong trường hợp khởi kiện
 • Luật sư bảo vệ tại tòa án, trọng tài thương mại

Lý do chọn Luật A+:

Kết quả bền vững, cam kết bảo vệ đến cùng.

Để được nhận kết quả tốt, theo đúng quy định pháp luật, nhận giá trị lâu dài mà không phải làm điều sai trái, không hối lộ, không e ngại sợ hãi cơ quan công quyền.

Sự tử tế.

Được chăm sóc như người thân, ân cần, chân thành, giải thích cặn kẽ, liên tục, luôn bên cạnh trong suốt quá trình thực hiện công việc. Chúng tôi luôn bên bạn lúc thăng hay trầm.

Giỏi chuyên môn

Luật sư nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ cách vận hành pháp luật của cơ quan nhà nước, hiểu rõ quy luật vận hành của các mối quan hệ trong xã hội để giải quyết vụ việc trọn vẹn.

Hy vọng qua những thông tin mà luật sư A+ đã chia sẻ có thể giúp cho những doanh nghiệp đang vướng phải tranh chấp hợp đồng có thể lựa chọn được phương thức giải quyết và có hướng xử lý đúng đắn. Nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến vấn đề này, quý khách hàng vui lòng liên hệ với luật sư A+ để được hỗ trợ và tư vấn.